Thermische Response Test (TRT)

Vooral voor commerciële partijen zoals projectontwikkelaars. 

Expert in mobiele TRT-testing

Met mobiele TRT-apparatuur kunnen we op locatie op een geplaatste bodemwarmtewisselaar een experiment uitvoeren. Hierbij vindt een warmte- of koude-injectie plaats. Uit de thermische reactie van de bodem over de diepte van de wiselaar kan de gemiddelde warmtegeleiding (W/m/K) worden vastgesteld. Parallel aan het experiment meten we de bodemtemperatuur en kunnen we vaststellen of sprake is van grondwaterstroming. De op locatie vastgestelde parameters zijn van belang in het ontwerp van de aan te leggen bodemenergiesystemen. Lees hier waarom TRT-testing vooral voordelen bij grotere projecten bieden. 

De afgelopen 25 jaar heeft Groenholland meer dan honderd TRT-experimenten in binnen- en buitenland uitgevoerd. Een eigen mobiele TRT-opstelling stelt ons in staat om snel te handelen en met grote nauwkeurigheid uw locatie te onderzoeken

Groenholland heeft 25 jaar ervaring met aanleg van bodemenergiesystemen

Data nodig uit een thermische reponsetest? Neem contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes in kaart brengen!