Over ons

Groenholland BV Amsterdam sinds 1996 actief op het gebied van Gesloten Bodem Energie Systemen (GBES). Het bedrijf is zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot de toonaangevende partij op het gebied van onderzoek en ontwerp, beleidsstudies, ontwikkeling van grootschalig gebruik, kennisontwikkeling en kennisoverdracht bij bodemgekoppelde warmtepompsystemen voor woningbouw en utiliteit. Tot onze opdrachtgevers behoren commerciele partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiebedrijven, ontwikkelaars en bouwers. Daarnaast werken wij voor overheden zoals gemeenten, provincie of rijksoverheid bij het verriichten van onderzoek en het maken van bodemenergieplannen, beleidsontwikkeling of kwaliteitsborging. Sinds 1996 levert Groenholland een bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling en groei van bodemenergie in Nederland middels kwaliteitsrichtlijnen, protocolontwikkeling en cursussen via de branche organisatie BodemenergieNL. Internationaal is Groenholland onder meer actief in projecten van de International Energy Agency (IEA), Europese Normcommissie en in verschillende EU framework programmas zoals FP7 en Horizon 2020. Groenholland BV is ISO 9001 en BRL 11000 gecertificeerd voor haar werkzaamheden in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk is Groenholland UK ISO 9001 en MCS gecertificeerd. Voor haar advisering en uitvoering bij ontwerp en engineering beschikt Groenholland over een (PI) beroepsaansprakelijkheids-verzekering.