GH-Monitor voor monitoring van bodemenergie

De GH-monitor is een pakket van hard- en software voor de monitoring van gesloten systemen voor bodemenergie voor woningbouw en utiliteit. De wet verplicht gesloten bodemenergiesystemen te monitoren. De monitoring betreft tenminste de bodemzijdige energie (onttrekking en injectie), temperaturen en rendement. Voor kleine (<70 kW) systemen moeten deze datapunten tien jaar op locatie worden bewaard. Voor grotere systemen (>70 kW) moeten deze gegevens jaarlijks aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

Bodemenergiesystemen in individuele woningbouw zijn als enige vrijgesteld van deze verplichting. In de praktijk betekent dat een appartementsgebouw, waar twee appartementen met elk een individuele warmtepomp die op dezelfde bodemwarmtewisselaar zijn aangesloten, wel dienen te worden gemonitord.

Overweeg je monitoring van bodemenergie?

De voordelen van de GH-Monitor voor monitoring van bodemenergie

Met de GH-monitor voldoe je automatisch aan de monitoringsplicht en beschikt je over meerdere relevante datapunten om het bodemenergiesysteem te optimaliseren. Het installeren van een monitoringssysteem, het opslaan en verwerken van gegevens kan op zichzelf aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De GH-Monitor maakt van monitoring juist een kans voor besparing van bodemenergie en geld. 

Op basis van onze jarenlange ervaring met monitoring van systemen voor bodemenergie in wetenschappelijke en commerciële projecten heeft Groenholland een gebruiksvriendelijk monitoringssysteem ontwikkeld. De basis voor het monitoringssysteem is een lage-kosten SOC (Systeem op een Chip)-platform, wat met het standaard besturingssyteem (Linux) en software gebaseerd op Phyton is gebouwd. Hiermee wordt jouw monitoring en dataopslag helemaal ontzorgd. 

Het systeem modulair opgebouwd: 

  • Basismodule met datalogger: dit ondersteunt de communicatie met protocollen bacnet-IP, modus-tcp en REST. Deze programma’s kunnen met de hardware (slimme meters & warmtepomp) communiceren en kunnen we de gegevens van deze apparaten monitoren. 
  • Uitbreidingsmodule-RTU en modbusp-ascii: de module communiceert middel een RS485 (tweedraads bekabeld) met de energiemeters. We kunnen hiermee de energiemeters van deze apparaten monitoren. 
  • Uitbreidingsmodule analoog: de module zorgt ervoor dat via temperatuur en puls-sensoren (debietmeting) temperaturen voor rendement kunnen meten.
  • Communicatiemodule op iXON IOT oplossing: de module communiceert via een VP beveiligde verbinding (mogelijkheden: direct netwerkaansluiting, WIFI of 4G mobiele data-aansluiting.

Ontzorgd van A tot Z

De gegevens worden automatisch via een beveiligde verbinding naar de Groenholland data-server verstuurd. De gegevens kunnen direct worden gedeeld of door een geautomatiseerde rapportagefunctie omgezet worden in voor bevoegd gezag geschikte rapportages. Naast de verplichte monitoring is het natuurlijk ook mogelijk om de gegevens te gebruiken voor een analyse van het systeem voor bodemenergie zelf. Op basis daarvan adviseren we je over mogelijke verbetering van de bedrijfsvoering en rendement van het systeem. Kortom, de GH-monitor is een pakket van hard- en software voor gesloten bodemenergiesystemen voor woningbouw en kleine utiliteit die gebruikers van A tot Z ontzorgt! 

Neem contact met ons op

Heb je hulp nodig met een monitoringssysteem opzetten? Neem contact met ons op! Wij voorzien je graag van een systeem voor de monitoring van jouw bodemenergie. Zo krijg je de mogelijkheid je systeem te optimaliseren. Plan een gesprek in met onze experts in bodemenergie en bespreek de mogelijkheden.