Bodemwarmtepomp

Vooral voor overheden en commerciële partijen zoals boor- en installatiebedrijven, vastgoed- en energiepartijen en projectontwikkelaars. 

Een bodemwarmtepomp aanleggen kan een interessante, duurzame energieoplossing zijn voor jouw (nieuw)bouwproject. Deze technologie benut de temperatuur van de aarde om energie-efficiënte verwarming en koeling voor gebouwen te bieden. Dat leidt tot aanzienlijke verminderingen in zowel energieverbruik als CO2-uitstoot. Een bodemwarmtepomp aanleggen biedt echter niet alleen een kans om bij te dragen aan een groenere toekomst, maar ook om te profiteren van lagere operationele kosten voor de langere termijn.

Overweeg je een bodemwarmtepomp te installeren?

Advies over een bodemwarmtepomp aanleggen

Ben je nog niet helemaal zeker over de keuze vóór of tegen het aanleggen van een bodemwarmtepomp? Op basis van een voorbereidend onderzoek en advies helpt ons adviesbureau voor bodemenergie je een realistische afweging te maken. Zo informeren we je bijvoorbeeld of de kosten van het aanleggen van een bodemwarmtepomp in jouw situatie opwegen tegen de opbrengsten van warmteopslag in de grond. Ben je klaar voor de volgende stap? Een ontwerp is de basis voor elk succesvol gesloten bodemenergieproject! 

De voordelen van een scherp ontwerp zijn onder meer de volgende: 

  • Optimale energiebesparing: een goed ontwerp helpt bij de keuze voor een geschikte warmtepomp en het concretiseren van besparingen op primair energieverbruik. 
  • Besparing op boorkosten: een goed ontwerp helpt bij het minimaliseren van de kosten van het boren van onnodige boormeters bij het aanleggen van een bodemwarmtepomp.
  • Verdeling van aansprakelijkheid: een goed ontwerp helpt bij het verdelen van de aansprakelijkheid binnen het project. 
Bodemwarmtepomp
Bodemwarmtepomp ontwerp nodig met veel systemen bij elkaar

Bodemwarmtepomp met een ontwerp

Bij het maken van een ontwerp voor individuele of collectieve bodemgekoppelde warmtepompen voor een woonwijk moeten we naar de volgende punten kijken:

  • De energievraag van de woningen zelf en het vermogen dat de bodem moet kunnen leveren.
  • De situering van de woningen ten opzichte van elkaar.
  • De lokale bodemeigenschappen. Dit is belangrijk, omdat zand en klei – of een mix hiervan – een verschillende thermische geleidbaarheid hebben.
  • Kennis van de wetgeving. Lees het Besluit Activiteiten Leefomgeving paragraaf 3.2.6 en wees op de hoogte van eventuele aanvullende wetgeving van bevoegd gezag.

GH-Monitor

De wet verplicht de meeste gesloten bodemenergiesystemen te monitoren. Met de GH-monitor voldoe je automatisch aan de monitoringsplicht. Het installeren, het opslaan en verwerken van gegevens van een bodemwarmtepomp kan op zichzelf aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De GH-Monitor maakt van het monitoren juist een kans voor energie- en geldbesparing. 

De gegevens worden automatisch via een beveiligde verbinding naar Groenholland data-server verstuurd. De datapunten kunnen direct worden gedeeld of door een geautomatiseerde rapportagefunctie omgezet worden in voor bevoegd gezag geschikte rapportages.

Aardgasvrije wijk in Goes ontworpen door Groenholland.

Bodemenergieplan

Wordt het druk in de ondergrond? Kies dan voor een bodemenergieplan! Dit is verstandig omdat nieuwbouwijken nooit compleet, maar juist in fasen worden gebouwd. Een ontwerper van één of meerdere individuele of klein collectieve bodemenergiesystemen moet daarom ook rekening houden met nog te bouwen huizen. De kans bestaat namelijk dat toekomstige bewoners ook van bodemenergie gebruik willen maken. 

Kortom, met een bodemenergieplan behoudt de gemeente de regie en kunnen ook toekomstige bewoners voor bodemenergie kiezen!

Interferentie

Door de onttrekking van warmte koelt de bodemwarmtewisselaar (bodemlus) en de bodem af. De warmte uit de omgeving stroomt door geleiding richting de bodemwarmtewisselaar. Als grondboorders meerdere bodemenergiesystemen bij elkaar plaatsen, moeten ze vaststellen hoe deze systemen elkaar in de grond beïnvloeden. Dit noemen we thermische inteferentie. 

Thermische interferentie kan optreden tussen gesloten bodemenergiesystemen, maar ook open bodemenergiesystemen (WKO’s) moeten bij een intereferentieonderzoek worden betrokken. Het SIKB-document bodemenergie bevat een methode voor het toetsen van interferentie. Deze methode maakt gebruik van de rekentool ITGBES (Interferentie Tool Gesloten BodemEnergieSystemen).

Bodemwarmtepomp kan andere bodemwarmtepompen beïnvloeden
Groenholland heeft 25 jaar ervaring met aanleg van bodemenergiesystemen

Mobiele Thermische Responstest

De afgelopen 25 jaar heeft Groenholland meer dan honderd TRT-experimenten in binnen- en buitenland uitgevoerd. Een eigen mobiele Groenholland TRT-opstelling stelt ons in staat om snel te handelen en met grote nauwkeurigheid een locatie te onderzoeken. 

Met onze eigen TRT-apparatuur kunnen we op locatie een geplaatste bodemwarmtewisselaartest uitvoeren. Hierbij vindt een warmte- of koude-injectie plaats. Uit de thermische reactie van de bodem over de diepte van de wisselaar kunnen we de gemiddelde warmtegeleiding (W/m/K) vaststellen. Parallel aan het experiment meten we de bodemtemperatuur en kunnen we bepalen of sprake is van grondwaterstroming. 

Neem contact met ons op voor een introductiegesprek

Als je wilt weten of een bodemwarmtepomp aanleggen de juiste beslissing is en je benieuwd bent naar de kosten, helpen wij je graag verder. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze oplossingen jouw aardgasvrije ambities naar een hoger niveau kunnen tillen. Samen kunnen we vrijblijvend de mogelijkheden bespreken en de specifieke behoeftes van jouw nieuwbouwproject in kaart brengen!